Akademia Profesjonalnego Budownictwa

Partnerzy merytoryczni:

Global Business Group Państwowa Inspekcja Pracy

O akademii

Akademia Profesjonalnego Budownictwa to inicjatywa Global Business Group. Jest owocem zaangażowania firmy w rozwój sektora budowlanego. Ideą leżącą u podstaw powstania Akademii jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji osób z tej branży: zarówno właścicieli i pracowników firm wykonawczych jak i kadry inżynieryjnej a także uczniów szkół o profilu budowlanym.


W ramach Akademii, Global Business Group przewiduje nie tylko dzielenie się zdobywaną od lat wiedzą teoretyczną i praktyczną, ale i forum wymiany doświadczeń. Szkolenia, współorganizowane z Państwową Inspekcją Pracy, mają na celu również zwiększanie świadomości o bezpieczeństwie pracy. Prezentują konkretne rozwiązania techniczne, kładąc nacisk na zajęcia warsztatowe, ale również wpajają nawyki chroniące przed wypadkami na budowie.


- Do powstania Akademii Profesjonalnego Budownictwa przyczyniła się obserwacja branży budowlanej i badania, które firma Global Business Group przeprowadziła wśród obecnych i potencjalnych klientów. Poza tym motorem tego przedsięwzięcia były nawyki zaczerpnięte od międzynarodowych mentorów z rynków finansowych. Szkolenia i rozwójszeroko rozumianych kadr są w naszej branży mocno zaniedbane.


A jest już najwyższy czas na pozytywne zmiany, które będą oparte na ciągłym podnoszeniu jakości usług, nie zaś na niskiej cenie. Chcemy zatem pomóc wielu firmom się rozwijać, pokazując w niecoinny sposób nowe, ale i też stare, a przy tym sprawdzone rozwiązania w budownictwie.Wierzę, że wyszkolona i kompetentna kadra pracowników pozwoli firmom na skuteczniejszą pracę, dzięki czemu będą mogły zaoszczędzić czas i pieniądze – tłumaczy podjęcie inicjatywy Beniamin Natkaniec, dyrektor ds. sprzedaży Global Business Group. Poznaj opinie Global Business Group.