Akademia Profesjonalnego Budownictwa

Partnerzy merytoryczni:

Global Business Group Państwowa Inspekcja Pracy

Opinie i wywiady

 

Opinie uczestników szkoleń


Podczas szkolenia na temat szalunków ściennych dowiedziałem się bardzo przdatnych w moim zawodzie informacji technicznych od prowadzącego zajęcia. Pomogą mi w dalszej pracy z tym tematem.


Uzupełniłem swoją wiedzę w dziedzinie szalowania i BHP.


Bardzo mi pomogło to szkolenia. Nauczyłem się nowych technologii.


Dużo przydatnych informacji.


Otrzymałem cenne informacje przedstawiciela PIP.


Dowiedziałem się o nowych przepisach prawnych BHP, niespotykanych dotąd elementach rusztowań.


Dowiedziałem się o nowych technikach i kombinacjach i nowych dodatkowych elementach.


Uzyskałem przydatne informacje odnośnie montażu rusztowań. Elementy takie jak konsole, trawersy wzbudziły moje zainteresowanie.


Posiadając uprawnienia z zakresu montażu rusztowań ugruntowałem sobie poprzednio zdobyte umiejętności.


- Dobrze zorganizowana praktyka pozwoliła mi ugruntować zdobytą wiedzę teoretyczną.


Wywiad z Beniaminem Natkańcem, dyrektorem ds. sprzedaży Global Business Group


Global Business Group Opinie- Akademia Profesjonalnego Budownictwa to nowatorska idea. Skąd pomysł na tę inicjatywę?


-Do powstania Akademii Profesjonalnego Budownictwa przyczyniła się obserwacja branży budowlanej i badania, które firma Global Business Group przeprowadziła wśród obecnych i potencjalnych klientów. Poza tym motorem tego przedsięwzięcia były nawyki zaczerpnięte od międzynarodowych mentorów z rynków finansowych. Szkolenia i rozwój szeroko rozumianych kadr są w naszej branży mocno zaniedbane. A jest już najwyższy czas na pozytywne zmiany, które będą oparte na ciągłym podnoszeniu jakości usług, nie zaś na niskiej cenie. Chcemy zatem pomóc wielu firmom się rozwijać, pokazując w niecoinny sposób nowe, ale i też stare, a przy tym sprawdzone rozwiązania w budownictwie.Wierzę, że wyszkolona i kompetentna kadra pracowników pozwoli firmom na skuteczniejszą pracę, dzięki czemu będą mogły zaoszczędzić czas i pieniądze.

 

- W branży budowlanej można zetknąć się z ofertami prostych kursów podstaw montażu, np. montera rusztowań. Dlaczego Akademia wybrała inną, specjalistyczną formę szkoleń?

 

Uczestnicy mogli poznać nie tylko podstawy w montowaniu rusztowań, ale główny nacisk położyliśmy na bezpieczeństwo w montażu trudnych i skomplikowanych budynków, które niejednokrotnie wymagały obliczeń statycznych. Szkolenia przeprowadzamy przy współudziale Państwowej Inspekcji Pracy. Myślę, że współpraca z PIP przebiega pozytywnie, a co za tym idzie wzrasta świadomość bezpieczeństwa w branży budowlanej. 


- Drugi ze sztandarowych tematów, podjętych przez Akademię - prace szalunkowe - to skomplikowane zagadnienie. Polskie firmy szkoleniowe nie podejmują się tak trudnego tematu. Dlaczego Akademia Profesjonalnego Budownictwa chce przybliżyć uczestnikom tę problematykę?


- Dzięki Akademii uczestnicy poznają, jak w komfortowy i wygodny sposób mogą wykonywać prace betonowe. Mówię tu o łatwym montażu elementów oraz o możliwości dzierżawy w ramach firmy Global Business Group. System szalunkowy GBG pozwala również zaoszczędzić pieniądze i czas przedsiębiorców poprzez odpowiednio sformułowaną umowę najmu oraz zakupu szalunków ściennych i stropowych. 


- Co chce osiągniąć firma Global Business Group angażując się w tę inicjatywę?

 

- Przez systematyczne spotkania z naszymi Klientami, szkolenia i fxingi chcemy utrwalać te dobre więzi z nimi. Atutem też jest fakt, że w ramach Akademii Profesjonalnego Budownictwa dochodzi do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat wykorzystania rusztowań, szalunków i innego sprzętu budowlanego dzięki temu jesteśmy na bieżąco informowani o preferencjach naszych kontrahentów, ich problemów. Miło mi już dziś powiedzieć, że Akademia Profesjonalnego Budownictwa wzmacnia świadomość u naszych odbiorców dotyczącą wykorzystania posiadanego sprzetu tj. rusztowań, szalunków ściennych i stropowych. Inicjatywa ta podnosi też rangę Global Business Group wśród innych firm w branży budowlanych. Potwierdza się to w opiniach Klientów,  dostawców, pracowników i współpracowników. 

Jestem przekonany, że Akademia spowoduje, iż firmy z branży budowlanej dołączą do grona przedsiębiorców, dla których ważna jest jakość. Ta oczywiście nie pojawi się po jednym spotkaniu. Dlatego przewiduję ciągłość takich spotkań oraz poszerzenie tematyki szkoleń. Osobiście nie chcę być tylko producentem czy dystrybutorem sprzętu budowlanego. Chcę być też dostarczycielem wiedzy eksperckiej z zakresu budownictwa, umiejętności montażowych i sprzedażowych oraz wyznaczać odpowiednie trendy - trendy jakości. 


- A zatem Global Business Group ma realny wpływ na rynek budowlany. Wspomniał Pan o wyznaczaniu trendów jakości. Jak się ma działalność szkoleniowa Global Business Group do polityki jakościowej firmy?


- Zależy mi na wzmacnianiu rozwoju Akademii Profesjonalnego Budownictwa, gdyż doskonale wpisuje się w politykę jakościową firmy. Tutaj zachęcam do przeglądnięcia właśnie naszej polityki jakości. Głównym celem naszej polityki jakości jest między innymi ciągłe doskonalenie współpracy z naszymi Klientami, aby zaspokajać ich oczekiwania i dążyć do wzrostu ich zadowolenia ze współpraca z Global Business Group. To dla mnie priorytet na trudnym rynku budowlanym. 

 

- Na szkolenia przyjeżdża coraz więcej zainteresowanych. Pojawiają się firmy z całej Polski, nawet ze Skandynawii. Jaka będzie przyszłość Akademii Profesjonalnego Budownictwa?


- Przed nami nowy projekt - szkolenie "Użytkowanie elektronarzędzi przy robotach betonowych i brukarskich", na które serdecznie zapraszam. Nadmienię, że wszystkie osoby które biorą udział w naszych szkoleniach mogą otrzymać atrakcyjny rabat na sprzęt, który mamy w ofercie. Już dziś mamy pomysły na nowe projekty w ramach Akademii Profesjonalnego Budownictwa. Niebawem będzie można się o nich dowiedzieć na stronie Akademia-PB.pl.

 

Wywiad przeprowadził Hubert Czapla.
 

 

Wywiad z Bogdanem Solawą, inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy


Global Business Group Opinie

-Jak wygląda sytuacja bezpieczeństwa na polskich budowach w przypadku pracy na wysokości?


-Praca na wysokości niezależnie od miejsca na świecie gdzie jest podejmowana niesie za sobą zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. W Polsce jednak szczególnie często te zagrożenia materializują się w postaci sytuacji niebezpiecznych skutkujących ciężkimi i śmiertelnymi wypadkami przy pracy. Według danych GUS w 2010 r. odnotowano w Polsce 9098 wypadków przy pracy w budownictwie. W kategorii „wydarzenie powodujące wypadek” najliczniejszą grupę stanowią upadki, w tym upadki z wysokości – 2633 przypadki. Przyczyna ta dominuje również w zdarzeniach ze skutkiem śmiertelnym - w 2010 r. roku na polskich budowach zginęło 117 osób.

 

- Spotkaliśmy się z opiniami pracowników firm budowlanych, że w kwestii bezpieczeństwa nic nowego nie mogą się już nauczyć. Co możemy im odpowiedzieć?

 

Jeżeli pracodawca stara się przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa, oraz przeznacza odpowiednie środki na ten cel, to fundamentalną kwestią pozostaje sprawa szkolenia pracowników realizujących pracę budowlane. Nikt kto ma choćby nikłe pojęcie o tym w jakim tempie zmienia się technologia w budownictwie, nie może powiedzieć, że ciągłe uzupełnianie wiedzy w tym zakresie nie jest zasadne. Zmiany te wpływają również na sferę bezpieczeństwa pracy, pozwalając pracodawcy na zabezpieczenie pracownika w prosty i relatywnie tani sposób w sytuacji, w której jeszcze kilkanaście lat temu było to w praktyce uciążliwe, kosztowne i czasochłonne.  


- Czy Pana zdaniem potrzebne są inicjatywy takie, jak Akademia Profesjonalnego Budownictwa?


- Każda inicjatywa, która wpływa pozytywnie na zmianę świadomości uczestników procesu budowlanego co do wagi kwestii bezpieczeństwa osób realizujących tego rodzaju prace jest godna pochwały. Osiągnięcie trwałych efektów w tworzeniu kultury bezpieczeństwa w budownictwie wymaga przede wszystkim zmiany sposobu myślenia wszystkich uczestników procesu pracy. Działania zmierzające do promowania standardów innych niż, niestety, jeszcze dominujące na polskich budowach, są więc koniecznością. 


- Kto powinien brać udział w takich szkoleniach?

 

- Szkolenia tego typu niewątpliwie są potrzebne wszystkim, którzy na budowie mają do czynienia z pracami szczególnie niebezpiecznymi takim jak prace na wysokości czy prace w wykopach. Zarówno pracownicy budowlani jak i osoby kierujące pracownikami powinny dysponować wiedzą o bezpiecznych sposobach wykonania pracy, zwłaszcza takiej, która - jak pokazują smutne czy może nawet tragiczne statystki wypadkowe – niesie ze sobą realne zagrożenia.


- Co zyskują uczestnicy szkoleń organizowanych przez Akademię Profesjonalnego Budownictwa w dziedzinie bezpieczeństwa pracy na wysokości?


- Zdobyta w czasie takiego szkolenia wiedza o radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami technicznymi np. w konstruowaniu zabezpieczeń, na pewno przydaje się w praktyce budowlanej na co dzień, pozwalając na wykonywanie pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych pracujących. Dodatkowo w jakimś sensie pracownicy poszerzają swoje kwalifikacje poprzez zapoznanie się z nowym rozwiązaniami technologicznymi, sprzętem, zasadami jego użytkowania. Samo powstanie Akademii Profesjonalnego Budownictwa ma również istotne znaczenie dla kształtowania właściwego sposobu myślenia o bezpieczeństwie w procesie budowlanym. Powołanie do życia tej inicjatywy wyraźnie wskazuje, że standardem powinno być nie tylko budowanie szybko, tanio i solidnie ale również – przede wszystkim -  bezpiecznie. Można więc powiedzieć, że zajęcia w Akademii wpisują się  doskonale w działania podejmowane przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach długofalowego programu prewencyjnego w budownictwie. 

 

- Czy uważa Pan za dobry pomysł, aby dostawca rozwiązań technologicznych dostarczał jednocześnie wiedzę?


- Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Jeżeli dostawca technologii jest w stanie zagwarantować szkolenie praktyczne, „wizualnie” demonstrując uczestnikom np. proces wznoszenia rusztowania to oczywiście ma to sens, ponieważ wątpliwości czy pytania nasuwają się najczęściej na etapie realizacji w praktyce konkretnego zadania. Wydaje się, że połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką ma zasadnicze znaczenie dla efektywności szkolenia.  

 

Jakie widzi Pan perspektywy dalszej współpracy z Akademią Profesjonalnego Budownictwa?


- Państwowa Inspekcja Pracy będzie na pewno wspierać każdą działalność, której celem – w szerokiej perspektywie – jest poprawa stanu bezpieczeństwa u polskich pracodawców. W oparciu o doświadczenia z dotychczasowej współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w ramach tej inicjatywy, kontynuacja zaangażowania PIP na dalszym etapie jej realizacji jest w pełni uzasadniona. Wspólne prowadzenie szkoleń organizowanych w Akademii przez pracowników Global Business Group prezentujących praktyczne rozwiązania i inspektorów pracy, pokazuje wyraźnie, że nie powinno się rozdzielać kwestii pracy i jej bezpieczeństwa, a wymogi z tym związane nie są tylko wymysłem urzędników ale mają konkretny cel – ochronę zdrowia i życia ludzi.   

 

Wywiad przeprowadził Hubert Czapla.

Bogdan Solawa. Starszy inspektor pracy. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa na budowach. Sekcja Prewencji i Promocji.